Terug

Nieuws

Docenteninterview: Mathieu de Bakker

'Het is een beetje gek om op sabbatical te gaan als je net verkozen bent als docent van het jaar, dat weet ik, maar je krijgt niet vaak de kans om betaald alleen aan je onderzoek te werken. Ik was de afgelopen jaren heel druk, en met veel plezier, bezig met de opleiding, met bestuur, en vooral met o…

De eerste verzen van Homeros' Odyssee, vertaald door Patrick Lateur

N.B. Eerder publiceerden we voor uit Lateurs Ilias-vertaling. En schreef Imme Dros voor ons over de laatste zin van haar Ilias-vertaling.

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη …
De man van vele listen moet u, Muze,
voor mij bezingen. Hij zwierf zeer veel rond

De iambe, niet…

Agenda

Presentatie Adrian Goldsworthy, De Muur van Hadrianus

De Muur van Hadrianus ligt als een levend monument in het landschap en is het grootst bewaarde bouwwerk uit de Romeinse tijd. Hij strekt zich uit van kust tot kust over een lengte van 117 kilometer, van de rivier de Tyne in het oosten tot de Solway Firth in de Ierse Zee. De Muur wordt meestal gezien…

Adrian Goldsworthy over Pax Romana

Over Pax Romana

In zijn nieuwe epos Pax Romana laat topauteur Adrian Goldsworthy zien hoe Rome de vrede handhaafde. De Pax Romana is vermaard vanwege een opzienbarend lange periode van vrede en stabiliteit. Maar deze vrede was afgedwongen door oorlog en betekende de facto complete overheersing. De …

Elementair Uurtje: Klassieke literatuur

Onze fascinatie voor klassieke literatuur lijkt onverwoestbaar. Waarom is dat? Jacqueline Klooster beantwoordt deze vraag in het Elementaire Deeltje Klassieke literatuur. Door de werken chronologisch en in hun context te belichten laat zij zien hoe de Griekse en Romeinse klassieken zich door imitati…

Willemijn van Dijk over De opvolger

Willemijn van Dijk schetst in De opvolger een prachtig een meeslepend portret van Tiberius, de tweede keizer van het Romeinse rijk. Drieëntwintig jaar lang regeerde keizer Tiberius over Rome, van 14 tot 37. Van Dijk maakt je ooggetuige van het turbulente Rome van rond het jaar nul: van de exorbitant…

Religieus fanatisme in de oudheid

Net zoals het geloof in een hogere macht zo oud is als de mensheid zelf, zo zijn ook mensen met extreme religieuze opvattingen van alle tijden. Hoe extreem denkbeelden waren is alleen te bepalen aan de hand van tijd en context. Vaak wordt fundamentalisme verbonden met de monotheïstische religies die…

Presentatie Jacqueline Klooster, Klassieke literatuur

Waarom is een nieuwe Homerusvertaling een literaire gebeurtenis? Waarom wordt Vergilius nog altijd op school gelezen? In het Elementaire Deeltje Klassieke literatuur gaat Jacqueline Klooster in op de essentie en de verbazingwekkende vitaliteit van de klassieke literatuur en onze fascinatie ervoor. D…

Presentatie Willemijn van Dijk, De opvolger. Tiberius en de triomf van het Romeinse keizerrijk

Over De opvolger

Willemijn van Dijk schetst in De opvolger een prachtig een meeslepend portret van Tiberius, de tweede keizer van het Romeinse rijk. Van Van Dijk verscheen eerder Via Roma, een sprankelende reisgids over Rome.

Drieëntwintig jaar lang regeerde keizer Tiberius over Rome, van 14 tot 3…

Recensies

De maritieme geschiedenis van Europa tot 1500

De zee heeft de mens vanaf het vroegste begin gefascineerd, niet alleen omdat hij er in zijn levensonderhoud van afhankelijk was, maar ook omdat de zee, en zeker de oceaan, groots en mysterieus was in zijn uitgestrektheid, onpeilbare diepte en grillige karakter. De ontwikkeling van de Europese gesch…

'What The Romans Knew About Winning A War': De burgeroorlogen van Appianus

De geschiedenis van de late Romeinse Republiek klinkt als het plot van een dystopische roman over een willekeurige moderne westerse democratie: ongelijke welvaartsverdeling leidt tot politieke onrust en populisme; na een tweetal moorden op populistische politici breekt er burgeroorlog uit tussen de …

Leesfragment

Hoe je verkiezingen wint

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, en middenin de Week van de Klassieken is er één essentiële klassieker: Quintus Cicero's brief Hoe je verkiezingen wint (vertaling Rogier van der Wal). Wij brengen enkele van zijn stellingen over campagnevoeren.

Hoe je verkiezingen wint is een Romeinse handleid…

Klassieke Literatuur

Op vrijdag 17 maart organiseren AUP en Athenaeum Boekhandel Roeterseiland de boekpresentatie van het elementaire deeltje Klassieke literatuur van Jacqueline Klooster. Lees u hier alvast in!

Waarom is een nieuwe Homerusvertaling een literaire gebeurtenis? Waarom wordt Vergilius nog altijd op school …

De Gouden Eeuw van Rome

Vandaag verschijnt Anton van Hooffs De Gouden Eeuw van Rome. Van de volmaakte Trajanus tot Commodus de gladiator. Wij brengen een uitgebreid fragment!

Rasverteller Anton van Hooff neemt de lezer in De Gouden Eeuw van Rome mee naar de glorietijd van het Romeinse Rijk. Van Van Hooff verschenen eerder…

De opvolger. Tiberius en de triomf van het Romeinse keizerrijk

Vrijdag 10 maart, vanaf 17.00 presenteert Willemijn van Dijk haar nieuwe boek De opvolger. Tiberius en de triomf van het Romeinse keizerrijk bij Athenaeum Boekhandel aan het Spui. 14 maart wordt ze bovendien geïnterviewd bij Athenaeum Haarlem. Wij publiceren voor.

Willemijn van Dijk schetst in De o…

Petrus

Een van de bestverkochte Klassieke Oudheid-titels is Fik Meijers Petrus. Leerling, leraar, mythe. Lees bij ons een uitgebreid fragment!

Petrus was Jezus’ meest vooraanstaande leerling, maar wat weten we van hem? Fik Meijer gaat op zoek. Hij volgt Petrus in de Evangeliën en De handelingen van de apo…

De macht van de traditie

27 oktober wordt Diederik Burgersdijks De macht van de traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn bij Athenaeum Boekhandel op het Spui gepresenteerd. Vandaag publiceren we voor.

In De macht van de traditie behandelt Diederik Burgersdijk de manier waarop Constantijn de Grote zijn revoluti…

De Nederlandse Boekengids 4, 2016

Wat gebeurt er als je een monumentale nieuwe overzichtsgeschiedenis van Klein-Azië, het neusje van de academische zalm, legt naast een politiek pamflet van een terroristisch revolutionair die zich beroept op een heel eigen versie van dezelfde geschiedenis? Het mes blijkt dan zowel aan de academische…

De Vesuvius in vlammen. Brieven aan Tacitus

Op 17 mei verschijnt De Vesuvius in vlammen, Plinius' brieven aan Tacitus vertaald door Vincent Hunink. Bij ons een fragment uit Plinius' eerste brief over de uitbarsting van de Vesuvius.

In het jaar 79 na Christus barstte de Vesuvius bij Napels uit. Een ramp waardoor de stadjes Pompeii en Herculan…

Latijn. Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal

18 mei wordt bij ons Jan Bloemendals Latijn. Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal gepresenteerd, in aanwezigheid van Wim Deetman, David Rijser en Egbert Boerma. Vandaag publiceren we voor.

Het Latijn is eeuwenlang voertaal geweest, eerst van een groepje boeren in en rond Rome, later van een heel …

MINDBOOKSATH : athenaeum