Amsterdam German Studies Lectures: Wer ist ‘das Volk’?

29 juni 2018
| | |

Historische und aktuelle Debatten im deutsch-niederländischen Vergleich

Deze Amsterdam German Studies Lecture gaat over de voorstellingen van 'het volk' in Duitsland en Nederland vanaf de jaren dertig tot nu, waarbij vergelijkingen worden getrokken tussen het nationaalsocialisme en de AfD. De gerenommeerde Berlijnse historicus Michael Wildt geeft hierover een lezing.

Let op: Dit programma is in het Duits!

Steeds vaker lees je vergelijkingen tussen de jaren dertig en onze tijd. De een ziet onvermijdelijke parallellen, de ander waarschuwt dat de geschiedenis zich nooit herhaalt. Zijn er überhaupt lessen te trekken uit de opkomst van het nationaalsocialisme, en zo ja welke? Hoe komt het dat het debat in Nederland en Duitsland zo verschilt van toon? De gerenommeerde Berlijnse historicus Michael Wildt schreef het prikkelende boek Volk, Volksgemeinschaft, AfD over voorstellingen van ‘het volk’ van de jaren dertig tot nu waarbij hij nadrukkelijk vergelijkingen trekt tussen het nationaalsocialisme en de AfD. Peter Romijn (NIOD) schreef een boek over Nederland in de lange jaren veertig waarbij hij de bezettingstijd en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog beschrijft als één aaneengesloten periode van opeenvolgende en overlappende grootschalige geweldsconflicten. Volgens Romijn was deze periode van cruciaal belang voor de Nederlandse geschiedenis van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hanco Jürgens geeft commentaar.

Gespreksleiding: Christina Morina.

Over de Amsterdam German Studies Lectures

De Amsterdam German Studies Lectures zijn gewijd aan actueel onderzoek naar de nieuwste geschiedenis van Duitsland en Europa. De initiatiefnemers nodigen enkele malen per jaar een gerenommeerde buitenlandse academicus uit, om zijn onderzoek in een openbare lezing aan een Nederlands publiek te presenteren.

Over de spreker

Michael Wildt is professor Duitse geschiedenis van de twintigste eeuw (zwaartepunt nationaalsocialisme) bij de Humboldt-Universiteit Berlijn. Van 1997 tot en met 2009 was hij als onderzoeker verbonden aan het Hamburger Institut für Sozialforschung. Hij is mede-uitgever van de tijdschriften Werkstatt Geschichte en Historische Anthropologie alsook de reeks Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts in de Hamburger Edition. Daarnaast is hij auteur van het boek Volk, Volksgemeinschaft, AfD (2017) en van richtiggevende standaardwerken over de geschiedenis van het nationaalsocialisme, waaronder Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung. Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 1919 bis 1939 (2007) en Generation des Unbedingten das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes (2015).

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis, van tevoren aanmelden verplicht. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl of telefonisch: 020 525 8142.

Locatie: Spui 25-27, Amsterdam

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum