Freud en seksualiteit

21 februari 2018
| | | | |

De Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit van Sigmund Freud verscheen voor het eerst in 1905 en bevat nog altijd actuele inzichten over de menselijke seksualiteit. In dit programma: Freuds visie op seksualiteit en haar betekenis vandaag de dag. U bent van harte welkom op 21 februari, vanaf 17.00, in Spui25

De recent verschenen vertaling van de eerste versie van de Drie verhandelingen ontsnapt grotendeels aan de heterenormativiteit die het latere werk van Freud, en veel andere psychoanalytische auteurs, volgens veel critici kenmerkt. Freud lijkt hier en daar zelfs aan te sluiten bij auteurs als Michel Foucault en de hedendaagse queer-theorie.

In dit programma buigen we ons over de vraag hoe bruikbaar dit beeld van menselijke seksualiteit is voor onze huidige maatschappij en bijbehorende seksuele cultuur. Hoe kijken we in tijden van #MeToo aan tegen seksualiteit? Hoe zijn we geneigd seksueel wangedrag te verklaren? En op welke manier kan Freuds mensbeeld daar iets in betekenen?

Over de sprekers

Diederik Burgersdijk (moderator) is classicus, schrijver en moderator bij SPUI25. In maart verschijnt zijn boek De sluipwesp en de leliën.

Philippe van Haute is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika), en is psychoanalyticus ben bij de Belgische School voor Psychoanalyse.

Herman Westerink doceert godsdienstfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is bijzonder gasthoogleraar aan de KU Leuven.

Arthur Eaton studeerde filosofie en psychologie in Amsterdam en Londen. In 2017 promoveerde hij aan University College London (UCL) op de geschiedenis van de psychohistorie. Dit jaar is hij Martin van Amerongen-fellow bij De Groene Amsterdammer.

Aanmelden

Toegang tot deze lezing is gratis. U kunt zich aanmelden via de website van Spui25

 

MINDBOOKSATH : athenaeum