Prijzen: Prijs der Nederlandse Letteren voor Nolens, Filter Vertaalprijs Otten

26 april 2012
| | | | | |

25 april werd bekendgemaakt dat Leonard Nolens de Prijs der Nederlandse Letteren krijgt, en dat Marcel Otten de Filter Vertaalprijs krijgt.

De Prijs der Nederlandse Letterenwordt elke drie jaar uitgereikt door de Belgische koning of de Nederlandse koningin. Eerder werden Mulisch, Reve, Haasse, Nooteboom en Brouwers al eens bekroond.

'Nolens doet het Nederlands opnieuw zingen', zo stelde de jury onder voorzitterschap van Herman Pleij. De jury noemt Nolens een 'uitzonderlijk dichter en zeer begenadigd voorlezer’ en kenmerkt zijn werk als ‘een levenslange worsteling in taal en een zoektocht naar de eigen identiteit en die van de ander’.

In het juryrapport dat op de uitreiking bekend gemaakt werd, staat onder andere over Nolens:

'Aan zijn poëtica ligt het geloof ten grondslag dat werkelijkheid en schrijven een eenheid vormen, in die zin dat he schrijven van meet af aan deel uitmaakt van de werkelijkheid. Onmodieus verwerpt hij de tegenstelling tussen het woord en het leven. Hij blijft als romanticus de droom vooropstellen om volledig als mens uit het woud van zijn gedichten te voorschijn te komen. Nochtans is die nieuwe geboorte pas mogelijk dankzij de taal en de vormen die anderen gebruiken. Geen enkele dichter kan immers zonder traditie. Nolens behoort zowel tot die van Van de Woestijne, Gilliams, De Haes en Pernath als tot de traditie van Leopold, Nijhoff en Achterberg, en hij vormt wellicht zijn eigen traditie.'

De Filter Vertaalprijs voor de meest bijzondere vertaling van 2011 gaat naar Marcel Otten voor zijn vertaling uit het oud-IJslands van Snorri Sturlusons Edda. De jury:

'“Moed, om ook moeilijker toegankelijke teksten te vertalen, om consequent vast te houden aan eigen vertaalkeuzes, om knopen door te hakken, steeds met het oog op de lezer die geen expert is, en creativiteit die zich onder meer uit in virtuoze variatie en fraaie vondsten, alles gebaseerd op kennis en vertaalervaring van tientallen jaren. Een vertaling die wil onderwijzen door een gedegen inleiding, verklarende noten, een bibliografie en een index, maar tegelijkertijd ook los daarvan een ontdekkingsreis door oude poëzie en poëzietheorie is: hiervoor kent de jury de Filter Vertaalprijs 2012 toe aan Marcel Otten.'

pro-mbooks1 : athenaeum