Vertaalengel voor Poetry International, vertaalduivel voor Filter

17 februari 2015
| | | | |

De Vertaalengel 2015 is toegekend aan Poetry International voor de aandacht die deze organisatie al meer dan vijfentwintig jaar aan vertalingen en vertalers besteedt; de Vertaalduivel is toegekend aan de redactie van het tijdschrift Filter en is bedoeld als aanmoediging om minder nadruk te leggen op de theorie en meer op de praktijk van het vertalen.

De Vertaalengel is een prijs die is ingesteld door de Werkgroep Literair Vertalers van de VvL. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon - een niet-vertaler - of een instantie die zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor het vertaalvak, bijvoorbeeld door op te komen voor de belangen van vertalers, door de aandacht voor het vertalen te bevorderen of door een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het vertalen. De Vertaalduivel is misschien nog symbolischer dan de engel en kan worden toegekend aan een persoon of een instantie die in de gelegenheid is iets positiefs te doen voor de positie van vertalers of voor het aanzien van het vertalersvak, maar dat tot nu toe niet heeft gedaan. Dat kan zijn uit pure nalatigheid, of door middel van een activiteit waarmee het vak van het vertalen, een specifieke vertaling, een bepaalde vertaler of de vertalers als beroepsgroep te weinig recht is gedaan.

Vorig jaar won Athenaeum.nl de Vertaalengel; het dankwoord is nog hier te lezen.

De jury over Poetry International:

‘[De aandacht die aan vertalers wordt besteed] is onder meer duidelijk zichtbaar op de website, waar veel plaats is ingeruimd voor vertalers uit talloze verschillende talen. Het blijkt uit ‘Het Vertaalbedrijf’, de naam van het programma waarin Poetry uitgebreid stilstaat bij het vertalen van poëzie. Zo zijn er de werksessies van het vertaalproject Met andere woorden, waarin aankomende vertalers in gesprek gaan met festivaldichters en hun ervaren vertalers; of debatten over specifieke vertaalproblemen.’

De jury schrijft:

Filter is een belangrijk platform voor vertalers van allerlei pluimage en deze duivel is dan ook bedoeld als een aansporing, noem het een plaagstootje. Bij het lezen van het voorlaatste nummer krabde de Engel-Duivelcommissie zich achter de oren. Het heette “rijkdom en ruimte”, maar leek voornamelijk ruimte te bieden aan moeizaam geformuleerde theoretische teksten. […] Wij vroegen ons af of Filter inmiddels een vakblad voor vertaalwetenschappers was geworden, in plaats van een forum voor “gewone” vertalers.’

Beide prijzen worden op 3 maart 2015 uitgereikt in De Tolhuistuin (IJ-zaal, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam) tijdens de jaarlijkse Vertaalslag, georganiseerd door de SLAA en de VvL-Werkgroep Literair Vertalers, dit jaar met het thema ‘kritiek’.

pro-mbooks1 : athenaeum